Start

ADRESA - ukázková aplikace na vyhledání adresy v RÚIAN dle obce (části obce) a čísla domovního s přímým odkazem na katastrální mapu, detail adresního místa, mapy.cz a Google mapy.

** - povinná položka
* - alespoň jedna povinná

Vyhledávací položky:

OBEC: město nebo obec jako je například Olomouc, Plzeň, Praha, Nová Ves, ... Pozor, městská část, jako je například Brno II., Plzeň I., Praha 3, není obec! V tomto případě je obec Brno, Plzeň, Praha.

ČÁST OBCE: zde opět pozor na městské části, které nejsou částí obce. V Praze je část obce například Smíchov, Žižkov, Karlín, ....
Ćástí obce je také například spádová obec, tedy obec která spadá pod další obec. Příkladem je třeba Proseč-Obořiště, která patří pod Novou Cerekev. V tomto případě je Proseč-Obořiště část obce a Nová Cerekev obec.

ČÍSLO DOMOVNÍ: každé adresní místo má číslo domovní, které může být číslo popisné, nebo číslo evidenční, které se udává z historického důvodu, nebo se jedná o provizorní stavbu.
Některé domy disponují i číslem orientačním, což je například pořadové číslo v ulici. POZOR! Tento systém nevyhledává dle čísla orientačního! Vždy zadávejte číslo domovní.Jednotlivé funkcionality u vyhledané adresy:
KM: katastrální mapa - jedná se o katastrální mapu z RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí)
IDAM: identifikátor adresního místa - detail adresního místa (konkrétní adresy), kde je uveden například korektní zápis adresy dle vyhlášky 359/2011 Sb., souřadnice GPS, volební okrsek, ....
MAPY.CZ: odkaz na www.mapy.cz s detailem na vyhledané adresní místo
GOOGLE: odkaz na www.google.cz/maps s detailem na vyhledané adresní místo


PŘÍKLADY UŽITÍ:
Hledám adresu v Praze 3 s číslem domovním 2555, ale nevím část obce. Zadávám:
Obec: Praha
Část obce:
Číslo domovní: 2555
Výsledkem budou všechny adresy v rámci Prahy, kde číslo domovní je 2555. Celkem asi 15.

Pokud vím, že uvedená adresa je v části obce Žižkov, tak zadám:
Obec:
Část obce: Žižkov
Číslo domovní: 2555
Výsledkem bude jedna adresa, kde číslo domovní je 2555, jelikož v rámci části obce by mělo být číslo domovní jedinečné.

Hledám adresu Proseč-Obořiště s číslem domovním č. 6, ale nevím, že spadá pod obec Nová Cerekev.
Obec: Proseč-Obořiště
Část obce:
Číslo domovní: 6
Nenalezeno nic.

Hledám adresu Proseč-Obořiště s číslem domovním č. 6, ale nevím, že spadá pod obec Nová Cerekev a nenašel jsem ji v obcích. Zadávám:
Obec:
Část obce: Proseč-Obořiště
Číslo domovní: 6
Nalezeny dvě adresy. Jedna pod číslem evidenčním a druhá pod číslem popisným. Jak jsme již uvedli, číslo domovní evidenční se vydávalo dříve z historických důvodů, nebo se jedná o provizorní stavbu. Je ovšem možné, a dosti časté, že v jedné obci jsou použity obě čísla. Jako je například v našem č. 6, tedy jednou se jedná o obytný dům a v druhém případě o provizorní stavbu. Pokud potřebuji adresu uvést přesně, například doručeno na jméno, tak je dobré tento jev znát a použít korektní adresu.
Korektní adresu dle vyhlášky č. 359/2011 Sb. najdu právě v detailu adresního místa, tedy za využití tlačítka "IDAM" u konkrétní vyhledané adresy.
ip: 34.204.198.73